Wilfred Byron

Z Bissel

Lord Wilfred Byron, Pan na Niedźwiedziach. Jeden z tych ludzi, którzy w Ainorze pojawili się dopiero po Krucjacie. Lord Wilfred nosi również zaszczytny tytuł Łowczego Ainoru a to za sprawą niezwykłego, wprost nieludzkiego zmysłu łowieckiego oraz obfitych we wszelką zwierzynę kniei, którymi włada ze swej rodowej siedziby. Chodzą słuchy, że ród spokrewniony jest z osobą najgłośniejszego w ostatnich latach poety Bissel, Jonathana Byrona. Ani jednak sam poeta Jonathan Byron, ani Lord Wilfred wieści tej nigdy nie potwierdzili.